جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
gil 315 گیلان پل عابر خیابان امام خمینی دید از توشیبا به میدان گیل افقی 36 49.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 314 گیلان پل عابر خیابان امام خمینی دید از توشیبا به میدان گیل افقی 36 49.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 313 گیلان پل عابر خیابان امام خمینی تقاطع با هنر دید به سمت توشیبا افقی 36 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 312 گیلان پل عابر خیابان امام خمینی تقاطع با هنر دید به سمت توشیبا افقی 36 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 311 گیلان پل عابر بلوار شهید بهشتی جنب شهرک مفتح دید از رازی افقی 45 59.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 310 گیلان پل عابر بلوار شهید بهشتی جنب شهرک مفتح دید از رازی افقی 45 59.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 309 گیلان پل عابر بلوار خرمشهر دید از میدان فرزانه به سمت جانبازان مسیر تهران به لاهیجان افقی 60 69.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 308 گیلان پل عابر فلکه یخسازان جنب پارک دانشجو دید به سمت گاز افقی 72 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 307 گیلان پل عابر فلکه یخسازان جنب پارک دانشجو دید به سمت گاز افقی 72 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 306 گیلان بیلبورد مطهری چهارراه برادران افقی 24 89.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 305 گیلان بیلبورد جانبازان دوراهی لاهیجان و انزلی افقی 50 69.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 304 گیلان پل عابر بلوار قلی پور دید از سمت گلسار افقی 39 65.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 303 گیلان پل عابر چهارراه گلسار دید به چهارراه گلسار افقی 39 65.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 302 گیلان بیلبورد میدان مصلی افقی 32 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 301 گیلان پل عابر گلسار تقاطع صابرین دید به چهارراه گلسار افقی 60 99.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین