جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
gil 300 گیلان پل عابر گلسار تقاطع صابرین دید به چهارراه گلسار افقی 43 99.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 299 گیلان پل عابر به سمت لاهیجان آستان اشرفیه افقی 50 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 298 گیلان پل عابر به سمت لاهیجان کمربندی آستانه افقی 50 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 297 گیلان پل عابر دید از انزلی به رشت برد دوم افقی 45 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 296 گیلان پل عابر دید از انزلی به رشت برد اول افقی 45 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 295 گیلان پل عابر قبل از میدان گیل دید از تهران برد دوم افقی 60 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 294 گیلان پل عابر قبل از میدان گیل دید از تهران برد اول افقی 60 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 293 گیلان پل عابر واقع در مالا دید از انزلی به رشت وسط افقی 45 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 292 گیلان پل عابر واقع در مالا دید از انزلی به رشت سمت راست افقی 45 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 291 گیلان بیلبورد واقع در مالا دید از انزلی به رشت سمت چپ افقی 30 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 290 گیلان بیلبورد بلوار افتخاری نرسیده به بیمارستان قائم دید از رشت به فومن وجه 2 افقی 48 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 289 گیلان پل عابر بلوار افتخاری نرسیده به بیمارستان قائم دید از رشت به فومن وجه 1 افقی 48 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 288 گیلان پل عابر بلوار افتخاری نرسیده به بیمارستان قائم دید از فومن به رشت وجه 2 افقی 48 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 287 گیلان پل عابر بلوار افتخاری نرسیده به بیمارستان قائم دید از فومن به رشت وجه 1 افقی 48 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 285 گیلان پل عابر جنب نمایشگاه بین المللی وجه رشت به تهران افقی 90 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین