جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
gil 284 گیلان پل عابر محور لاهیجان به لنگرود روبروی هتل آبشار افقی 84 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 283 گیلان پل عابر محور لاهیجان به لنگرود روبروی هتل آبشار افقی 84 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 282 گیلان پل عابر بلوار قلی پور فلکه جهاد به سمت گلسار وجه 2 افقی 62 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 281 گیلان پل عابر بلوار قلی پور فلکه جهاد به سمت گلسار وجه 1 افقی 48 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 280 گیلان پل عابر بلوار قلی پور گلسار به سمت فلکه جهاد وجه 2 افقی 48 27.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 279 گیلان پل عابر بلوار قلی پور گلسار به سمت فلکه جهاد وجه 1 افقی 62 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 278 گیلان پل عابر بلوار امام رضا قبل از پمپ بنزنی آج بیشه رشت به لاهیجان وجه 2 افقی 48 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 278 گیلان پل عابر بلوار امام رضا قبل از پمپ بنزنی آج بیشه رست به لاهیجان وجه 2 افقی 48 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 277 گیلان پل عابر بلوار امام رضا قبل از پمپ بنزنی آج بیشه رست به لاهیجان وجه 1 افقی 48 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 276 گیلان پل عابر بلوار شهید بهشتی نرسیده به فلکه گاز دید از سمت گاز به میدان مصلی وجه 2 افقی 48 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 275 گیلان پل عابر بلوار شهید بهشتی نرسیده به فلکه گاز دید از سمت گاز به میدان مصلی وجه 1 افقی 48 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 274 گیلان پل عابر بلوار شهید بهشتی نرسیده به فلکه گاز دید از سمت میدان مصلی به گاز وجه 2 افقی 48 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 273 گیلان پل عابر بلوار شهید بهشتی نرسیده به فلکه گاز دید از سمت میدان مصلی به گاز وجه 1 افقی 48 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 272 گیلان بیلبورد میدان سرولات ابتدای خیابان دریا افقی 20 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 271 گیلان بیلبورد میدان سرولات ابتدای خیابان دریا افقی 20 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین