جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
gil 240 گیلان پل عابر محور رشت کوچصفهان دید به سمت لاهیجان افقی 120 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 239 گیلان پل عابر مقابل نیروی دریایی دید به سمت رشت وجه 1 افقی 45 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 238 گیلان پل عابر مقابل نیروی دریایی دید به سمت مرکز شهر وجه 1 افقی 45 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 237 گیلان پل عابر میدان مالا دید به سمت رشت وجه راست افقی 45 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 236 گیلان پل عابر میدان مالا دید به سمت مرکز شهر وجه چپ افقی 45 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 235 گیلان پل عابر میدان مالا دید به سمت مرکز شهر وجه میانی افقی 45 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 234 گیلان پل عابر میدان مالا دید به سمت مرکز شهر وجه راست افقی 30 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 233 گیلان بیلبورد جنب پل غازیان دید به سمت انزلی افقی 32 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 232 گیلان بیلبورد میدان گاز افقی 18 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 231 گیلان بیلبورد مرکز شهر جنب پل امام خمینی افقی 50 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 230 گیلان بیلبورد منطقه آزاد انزلی مسیر رشت و انزلی افقی 70 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 229 گیلان بیلبورد منطقه ازاد انزلی مسیر زیبا کنار روبروی مجتمع طاووس افقی 60 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 228 گیلان بیلبورد منطقه آزاد انزلی مسیر زیبا کنار روبروی هپی لند افقی 60 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 227 گیلان بیلبورد منطقه ازاد انزلی مسیر زیبا کنار ابتدای گلشن افقی 60 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 226 گیلان پل عابر قبل از بی بی حوریه دید به سمت رشت افقی 90 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین