جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
gil 225 گیلان پل عابر قبل از بی بی حوریه دید به سمت انزلی افقی 90 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 224 گیلان پل عابر مقابل دانشگاه آزاد انزلی دید به سمت رشت افقی 90 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 223 گیلان پل عابر مقابل دانشگاه آزاد انزلی دید به سمت انزلی افقی 90 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 222 گیلان بیلبورد بعد از سه راه حسن رود جنب پل طالب اباد افقی 60 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 221 گیلان بیلبورد بعد از خمام قبل از سه راه حسن رود دید به سمت انزلی افقی 60 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 220 گیلان بیلبورد بعد از پلیس راه دید به سمت انزلی 2 وجهی افقی 60 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 219 گیلان پل عابر کیلومتر 4 مقابل نمایشگاه دائمی گیلان دید به سمت تهران افقی 90 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 218 گیلان پل عابر کیلومتر 4 مقابل نمایشگاه دائمی گیلان دید به سمت رشت افقی 90 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 217 گیلان پل عابر کیلومتر 3 مقابل ساختمان راهور دید به سمت تهران وجه 2 افقی 45 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 216 گیلان پل عابر کیلومتر 3 مقابل ساختمان راهور دید به سمت تهران وجه 1 افقی 51 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 215 گیلان پل عابر کیلومتر 3 مقابل ساختمان راهور دید به سمت رشت وجه 2 افقی 45 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 214 گیلان پل عابر کیلومتر 3 مقابل ساختمان راهور دید به سمت رشت وجه 1 افقی 51 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 213 گیلان پل عابر کیلومتر 2 مقابل سیمکو دید به سمت تهران افقی 90 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 212 گیلان پل عابر کیلومتر 2 مقابل سیمکو دید به سمت رشت افقی 90 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 211 گیلان پل عابر بلوار شهید انصاری مقابل هلال احمر دید از سمت فرودگاه وجه 2 افقی 48 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین