جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
gil 210 گیلان پل عابر بلوار شهید انصاری مقابل هلال احمر دید از سمت فرودگاه وجه 1 افقی 48 28.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 209 گیلان پل عابر بلوار شهید انصاری مقابل هلال احمر دید به سمت فرودگاه وجه 2 افقی 48 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 208 گیلان پل عابر بلوار شهید انصاری مقابل هلال احمر دید به سمت فرودگاه وجه 1 افقی 48 28.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 207 گیلان پل عابر بلوار خرمشهر دید به سمت میدان فرزانه افقی 60 28.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 206 گیلان پل عابر بلوار خرمشهر دید به سمت جانبازان افقی 60 28.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 205 گیلان پل عابر بلوارامام خمینی نبش خیابان باهنر دید به سمت میدان توشیبا وجه 2 افقی 36 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 204 گیلان پل عابر بلوارامام خمینی نبش خیابان باهنر دید به سمت میدان توشیبا وجه 1 افقی 36 28.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 203 گیلان پل عابر بلوارامام خمینی نبش خیابان باهنر دید به سمت میدان گیل وجه 2 افقی 36 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 202 گیلان پل عابر بلوارامام خمینی نبش خیابان باهنر دید به سمت میدان گیل وجه 1 افقی 36 28.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 201 گیلان پل عابر بلوار لاکان مقابل مدارش دید از سمت دانشگاه آزاد وجه 2 افقی 45 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 200 گیلان پل عابر بلوار لاکان مقابل مدارس دید از سمت دانشگاه آزاد وجه 1 افقی 45 28.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 199 گیلان پل عابر بلوار لاکان مقابل مدارس دید به سمت دانشگاه آزاد وجه 2 افقی 45 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 198 گیلان پل عابر بلوار لاکان مقابل مدارس دید به سمت دانشگاه آزاد وجه 1 افقی 45 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 197 گیلان پل عابر بلوار شهید بهشتی ورودی مفتح دید از سمت گاز وجه 2 افقی 45 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 196 گیلان پل عابر بلوار شهید بهشتی ورودی مفتح دید از سمت گاز وجه 1 افقی 45 28.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین