جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
shz285 شیراز غیره مجتمع کاکتوس وجه 10 دید به چهارراه امام خمینی (لایت باکس) عمودی 4 4.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz284 شیراز غیره مجتمع کاکتوس وجه 9 دید به چهارراه مطهرنیا (لایت باکس) عمودی 4 4.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz283 شیراز غیره مجتمع کاکتوس وجه 8 دید به چهارراه امام خمینی (لایت باکس) عمودی 4 4.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz282 شیراز غیره مجتمع کاکتوس وجه 7 دید به چهارراه مطهرنیا (لایت باکس) عمودی 4 4.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz281 شیراز غیره مجتمع کاکتوس وجه 6 دید به چهارراه امام خمینی (لایت باکس) عمودی 4 4.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz280 شیراز غیره مجتمع کاکتوس وجه 5 دید به چهارراه مطهرنیا (لایت باکس) عمودی 4 4.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz279 شیراز غیره مجتمع کاکتوس وجه 4 دید به چهارراه امام خمینی (لایت باکس) عمودی 4 4.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz278 شیراز غیره مجتمع کاکتوس وجه 3 دید به میدان مطهرنیا (لایت باکس) عمودی 4 4.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz277 شیراز غیره مجتمع کاکتوس وجه 2 دید به میدان امام خمینی (لایت باکس) عمودی 4 4.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz276 شیراز غیره مجتمع کاکتوس وجه 1 دید به چهاراه مطهرنیا (لایت باکس) عمودی 4 4.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz275 شیراز غیره بلوار مولانا روبروی باک ملت وجه 4 دید به چهار راه امام خمینی (لایت باکس) عمودی 4 4.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz274 شیراز غیره بلوار مولانا روبروی بانک مت وجه 3 دید به مولانا (لایت باکس) عمودی 4 4.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz273 شیراز غیره بلوار مولانا روبروی بانک ملت وجه 2 دید به چهارراه امام خمینی (لایت باکس) افقی 4 4.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz272 شیراز غیره بلوار مولانا روبروی بانک ملت وجه 1 دید به مولانا (لایت باکس) عمودی 4 4.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz271 شیراز غیره مقابل پارمیدا وجه 4 دید به چهارراه امام خمینی (لایت باکس) عمودی 4 4.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین