جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
krj 126 کرج پل عابر میدان امام حسین به سمت چهارراه مصباح بورد دوم افقی 36 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 125 کرج پل عابر به سمت سه راه گوهر دشت بورد دوم افقی 45 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 124 کرج پل عابر به سمت میدان امام بورد دوم افقی 42 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 123 کرج پل عابر میدان سپاه به سمت طالقانی بورد دوم افقی 40 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 122 کرج پل عابر به سمت کرج بورد چهارم افقی 72 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 121 کرج پل عابر عظیمیه به سمت بلوار شورا بورد دوم افقی 54 34.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 120 کرج پل عابر عظیمیه به سمت بلوار شورا بورد اول افقی 54 47.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 119 کرج پل عابر بلوار شورا به سمت عظیمیه بورد دوم افقی 54 37.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash332 مشهد بیلبورد ورودی شهرک صنعتی خیام افقی 60 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash331 مشهد بیلبورد بعد از قدمگاه جنب جایگاه گاز افقی 60 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash330 مشهد بیلبورد جنب مسجد و پارک وحش قبل از چشمه خسرو افقی 72 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash329 مشهد بیلبورد پارک علم و فناوری روبروی شیرگاه افقی 60 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash328 مشهد بیلبورد جنب نیروگاه توس افقی 60 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash327 مشهد بیلبورد قبل از نیروگاه توس افقی 60 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash326 مشهد پل عابر جنب باغسرای فروردین روبروی زشک افقی 60 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین