جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
mash265 مشهد پل عابر مقابل دانشگاه بینالود دید از طرقبه سمت چپ افقی 45 65.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash264 مشهد پل عابر بهمن 16 به سمت کلات افقی 36 59.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash263 مشهد پل عابر روبه روی دادگستری طرقبه افقی 72 70.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash262 مشهد بیلبورد منطقه امیر آباد دید از طرقبه به مشهد افقی 45 65.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash261 مشهد بیلبورد منطقه امیر آباد دید از مشهد به طرقبه افقی 45 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash260 مشهد بیلبورد ابتدای بلوار امام رصا لاین وسط مقابل استادیوم طرقبه دید از طرقبه به مشهد افقی 90 74.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash259 مشهد بیلبورد ابتدای بلوار امام رضا لاین مقابل استادیوم طرقبه دید از مشهد به طرقبه افقی 90 67.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash258 مشهد بیلبورد ابتدای بلوار امام رصا لان وسط مقابل استادیوم طرقبه دید از مشهد به طرقه افقی 90 67.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash257 مشهد بیلبورد هتل طرقبه دید از طرقبه به مشهد افقی 60 60.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash256 مشهد بیلبورد هتل طرقبه دید از مشهد به طرقبه افقی 60 80.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash255 مشهد پل عابر ویلا شهر نبش امام رضا 17 دید از طرقبه به مشهد تابلوی سمت چپ افقی 48 75.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash254 مشهد پل عابر ویلا شهر نبش امام رضا 17 دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت راست افقی 48 82.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash253 مشهد پل عابر ویلا شهر نبش امام رضا 17 دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت چپ افقی 48 75.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash252 مشهد پل عابر ویلا شهر نبش امام رضا 17 دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت راست افقی 42 82.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash251 مشهد پل عابر روبروی پمپ بنزین دید از طرقبه به مشهد تابلوی سمت چپ افقی 59 70.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین